Trzy tysiące złotych zapłacą właściciele piekarni w Borowej i Młyna w Maliniu miejscowość Malinie gm. Tuszów Narodowy za złamanie przepisów Sanitarnych . Podczas kontroli Inspektorzy Sanitani znaleźli w mące żywe robaki , insekty natomiast chleb dostarczany do stołówki internatu Zespołu Szkół Elektronicznych był zakażony bakteria pałeczki ziemniaczanej . A pieczywo jest dostarczane do wielu placówek (szkoły, przedszkola, bursy przyszkolne , DPS , i Zakłady Karne

14.03.2014r. Licytacja nieruchomości w miejscowości Czajkowa gm . Tuszów Narodowy nieruchomości rodziny Dziewit

Młyn Malinie Dziewit - Natex Sylwia G. to są te same firmy

Choć pensji nie otrzymują tysiące pracowników w Polsce, tylko nieliczni walczą o swoje. Drogę sądową wybrali byli pracownicy Młyna Malinie, Przedsiębiorcy i dostawcy towarów. (budowlanych, paliwa ).

Nie bojąc się powiedzieć głośno, że czują się wyzyskiwani i pomawiani przez przedsiębiorcę. Jedną z osób szukających sprawiedliwości jest Arkadiusz Krudys z Mielca. Poniekąd to jego prywatna krucjata. Nie chodzi mu tylko o zaległe pieniądze, ale przede wszystkim o dobre imię.

- Straciłem stabilizację finansową, godność swoją i rodziny, zostałem poniżony w oczach innych. Od półtora roku żyję od rozprawy do rozprawy, od przesłuchania do przesłuchania. Ale nie zrezygnuję. Sprawy zaszły za daleko – mówi Arkadiusz Krudys. Przez 18 miesięcy był przedstawicielem handlowym piekarni w Borowej.

My przedsiębiorcy i rolnicy którzy wykonywaliśmy różne usługi np. budowlane , remontowe, dostarczaliśmy towary np. ON i zboże na łączna sumę około 3mln złotych.

Kiedy w internet wpisze się hasło Młyn Malinie, na plan pierwszy wysuwa się historia rodziny Dziewitów, I OCZYWIŚCIE KOMENTARZE które są nagminnie usuwane przez tych państwa-prawda w oczy kole. tak chętnie przytaczana na dowód tego, jak urzędnicy i firmy potrafią doprowadzić ludzi i ich firmy do ruiny.

Sprawa może mieć jednak podwójne dno. Byli pracownicy , kontrahenci i rodziny przedsiębiorców walczą z nimi w sądach o zaległe pensje, zapłatę za towary i usługi. Młyny sprawiedliwości mielą powoli, a komornicy wykazują, że egzekucje są bezskuteczne. - Też czujemy się ofiarami układu zamkniętego, tylko na skalę lokalną – skarżą się nasi rozmówcy. Państwo D zakładają następną firmę NANEX Sylwia G. -córka państwa D. a siostra Artura D. i czy tu nie następna ciekawa rzecz w tym wszystkim nowa Firma-czyste konto, nowe kredyty i wyprowadzanie pieniędzy z Firm Młyn Malinie Dziewit Sp. Jawna jak i Z.o.o

Za sprawą telewizyjnego reportażu cała Polska dowiedziała się, jak pewnej niedzieli 2011 roku o świcie do domu właścicieli młyna, piekarni i firmy transportowej weszła brygada antyterrorystyczna. Był to skutek decyzji Prokuratury Rejonowej w Mielcu o zatrzymaniu dwudziestu aut jeżdżących w firmach rodziny. Leasingodawca uznał bowiem, że Dziewitowie zalegają ze spłatą rat i przywłaszczyli sobie samochody. Ciężarówki zabrano i nigdy nie zwrócono, co zaszkodziło działalności gospodarczej - zerwane umowy, utrata zaufania, problemy z dowozem towaru. Pracownicy jak opowiadali w telewizji sami własnym transportem rozwozili towar.

Jeżeli za towar lub raty się nie płaci to co ci państwo tacy zdziwieni, jeżeli my lub inne osoby w Polsce nie wpłacą rat lub czynszu za wynajem jest komornik lub eksmisja na bruk

I chociaż śledztwo umorzyła w kwietniu 2012 roku Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, dochodząc do wniosku, że nie może być mowy o zagarnięciu mienia, to przedsiębiorcy twierdzą, że finansowe skutki tej akcji odczuwają do tej pory.

- Dostawaliśmy dotacje unijne, powstało kilka ładnych obiektów... Czyli za nasze usługi i wykonane prace na tych obiektach za które nie otrzymaliśmy należnych pieniędzy , a Stanisław D jak twierdzi dotacje unijne dostali to czemu do tej pory nie otrzymaliśmy należności.

To my jesteśmy pokrzywdzeni

Na przykład młyn. Naprzeciwko charakterystycznego żółtego budynku w Maliniu spotkało się we wrześniu prawie trzydzieści osób. Bynajmniej nie po to, żeby współczuć bohaterom programu „Państwo w państwie”. Narzekający dotychczas między sobą postanowili zainteresować naszą redakcję i Elżbietę Jaworowicz z popularnego programu „Sprawa dla reportera” swoimi problemami.

To byli pracownicy firm należących do rodziny młynarzy oraz przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach świadczyli na rzecz tych firm usługi budowlane, dostarczali materiałów budowlanych, sprzedawali zboże czy paliwo. Łączy ich jedno – ich zdaniem do dziś nie mogą wyegzekwować należnych im pieniędzy.

- Jesteśmy w małym gronie, a gdyby podsumować kwoty, które zalega nam właściciel tutejszego młyna, to uzbierałoby się dwa miliony złotych. Prowadzimy małe firmy. Każdy brak płatności to ogromny cios w nasze interesy, w rodziny nasze i pracowników – mówią przedsiębiorcy. I pokazują wyroki sądowe na różne kwoty, pisma od komorników świadczące, że są oni bezradni wobec dłużników.

W kwietniu tego roku komornik Sądu Rejonowego w Mielcu informował jednego z wierzycieli, że przeciwko dłużnikowi Młyn Malinie Dziewit spółka jawna w Maliniu jest prowadzonych osiem postępowań egzekucyjnych o łączną kwotę 945 tys. zł. Ponadto przekazał, że przeciwko Arturowi, Stanisławie i Stanisławowi Dz. jest prowadzonych 19 egzekucji o kwotę łączną zadłużenia 1.172.118 zł. Następnym informującym pismem o dłuznikach od komornika z miesiąca październik 2013r Młyn Malinie Dziewit Sp .J , Młyn Malinie Dziewit Sp. Z.o.o , Stanisława Dziewit i Artur Dziewit , że firmy lub osoby te zadłużone są na blisko 6mln zł zadłużenie wzrosło w tak krótkim czasie o prawie 4 mln. Pismo kończy zdanie: „Na dzień dzisiejszy nie ustalono żadnego majątku dłużników, z którego możliwe byłoby przeprowadzenie skutecznej egzekucji”. Wierzycielami są też między innymi ZUS i Urząd Skarbowy. Wszystkie postępowania, o jakich mowa w piśmie, toczyły się od 2010 roku.

 

 

 


Upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu

Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa w Tarnobrzegu, postanowieniem z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie sygn. akt V 1 GU 28/13 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Młyn Malinie Dziewit Spółka Jawna z siedzibą w Maliniu. KRS 0000298907.

W ramach ww. postepowania wyznaczono sędziego-komisarza w osobie SSR Michała Dudzica oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Szarka.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu-komisarzowi w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia należy kierować pod adres: Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, podając sygn. akt. V 1 GUp 1/14

Przedsiębiorcy z gminy Chorzelów (woj. podkarpackie) ustalali warunki ofert w przetargach na dostawy pieczywa dla jednostek opieki zdrowotnej oraz domu pomocy społecznej. Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorców kary w łącznej wysokości blisko 90 tys. zł

 

Z doświadczenia UOKiK wynika, że najczęstszą formą zmowy przetargowej jest złożenie tzw. oferty zabezpieczającej. Przedsiębiorcy umawiają się, że jeśli ich oferty będą dwiema najkorzystniejszymi zwycięzca przetargu zrezygnuje z podpisania umowy. Oznacza to wybór droższej propozycji uczestników zmowy. Tym samym, w nieuczciwy sposób zapewniają sobie większy zysk, kosztem organizatora przetargu oraz konkurentów. Przedsiębiorca ma prawo rezygnacji ze świadczenia usług, nie może być ona jednak wynikiem porozumienia z innym uczestnikiem przetargu.

 

W przeprowadzonym ostatnio postępowaniu UOKiK stwierdził, że praktyki tego rodzaju stosowało dwóch przedsiębiorców sprzedających pieczywo z gminy Chorzelów na Podkarpaciu: spółka Młyn Malinie i prowadząca działalność gospodarczą - Stanisława Dziewit.

 

Urząd podjął działania po zawiadomieniu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębicy dotyczącym nieprawidłowości w przetargu na dostawy pieczywa do kuchni szpitalnej. Zwycięzca – Młyn Malinie – zrezygnował z podpisania kontraktu. W związku z tym Stanisława Dziewit, która zajęła drugie miejsce składając ofertę droższą od propozycji zwycięzcy o ponad 22 tys. zł, domagała się zawarcia umowy. Postępowanie UOKiK wykazało, że wspomniani przedsiębiorcy ustalili swoje oferty w sumie w co najmniej trzech przetargach organizowanych na Podkarpaciu w 2012 r. Obejmowały one dostawy pieczywa do Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dębicy i Strzyżowie oraz do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym. We wszystkich tych przetargach oferty uczestników porozumienia zajmowały dwa pierwsze miejsca. Następnie, zwycięzca odmawiał podpisania umowy bez podania przyczyny lub nie wyrażał zainteresowania jej zawarciem, a kolejny uczestnik zmowy domagał się by to jemu powierzono realizację zamówienia albo uzyskiwał je jako drugi oferent pod względem najkorzystniejszej ceny. Kontrakty z jednym z uczestników zmowy przetargowej zawarły ZOZ w Strzyżowie i DPS w Gliniku Dolnym. Natomiast ZOZ w Dębicy odmówił zawiadamiając o swoich wątpliwościach UOKiK.

 

O istnieniu zmowy świadczyły m.in. silne powiązania pomiędzy jej uczestnikami. Stanisława Dziewit posiada udziały w spółce Młyn Malinie. Natomiast prezesem spółki Młyn Malinie jest jej syn Artur Dziewit, który posiadał pełnomocnictwo do prowadzenia firmy Stanisławy Dziewit, jej reprezentowania i składania oświadczeń w jej imieniu.

 

Za naruszanie przepisów antymonopolowych na spółkę Młyn Malinie nałożona została kara w wysokości 88 067 zł, w przypadku Stanisławy Dziewit sankcja wyniosła 1 308 zł.

 

Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorcy odwołali się do sądu.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Janusz Strycharz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2014 o godz. 13:15 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Młyn Malinie Dziewit Sp.J., położonej przy ,Malinie, 39-332 Tuszów Narodowy, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1M/00045488/6.

 

Suma oszacowania wynosi 1 626 990,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 220 242,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 162 699,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Mielcu 13918300052001003658060001.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mielcu mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Mielec, 39-300 Mielec.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Stanowisko

Mechanik samochodowy

Nr

0270

Stanowisko

Mechanik samochodowy

Wymagania

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Informacje dodatkowe

Praca oraz kontakt w sprawie oferty 39-331 Malnie 375

Rodzaj oferty

Oferty dla Niepełnosprawnych - zawierająca dane umożliwiające identyfikację pracodawcy

Miejsce pracy

Malinie

Wynagrodzenie

1680,-

Ilosc stanowisk

1

Rodzaj umowy

Umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy:

Pełny

Zmianowość/Tryb pracy

I zmiana

Ważna od

2014-02-25

Pracodawca

Dziewit Stanisława
39-331 Chorzelów
84

 

NASTĘPNY PRZEKRĘT !!! Młyn Malinie Stanisława Dziewit poszukuje następnej ofiary niepełnosprawnej ze znacznym stopniem  LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ

arekmarta@op.pl